Electrosoldada

Stilplax

  • Tela metàl·lica electrosoldada de 50 x 50 mm i filferros de 3,00 mm de gruix, galvanitzada i plastificada en color verd.
  • Presentació en rulls de 25 m.

Alçades disponibles (m)

 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 ( Altres mides a consultar)

Everplax

  • Tela metàl·lica electrosoldada de 100 x 50 mm i filferros de 2,50 mm de gruix, galvanitzada i plastificada en color verd.
  • Presentació en rulls de 25 m.

Alçades disponibles (m)

0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (Altres mides a consultar)

 

Malla electrosoldada

  • Tela galvanitzada i plastificada de filferros electrosoldats en els punts d’encreuament i en forma de quadrícula, amb forats de malla de 50 x 50 mm, 100 x 50 mm i 100 x 75 mm segons el model.
  • Es caracteritza per tenir una bona rigidesa i resistència. 

   

Components necessaris per un tancat de malla electrosoldada

          Pals de cremallera, tornapuntes, cargols tornapuntes, suports tornapuntes, malla electrosoldada, grapes, taps.

 

 

 

CATALANA DE TANQUES, S.L.

C/ Indústria, 10 - 17240 Llagostera (Girona)

Tel: 972 83 70 58

info@suinco.com

Troba'ns