Esportives

Barana per Equipaments Esportius

 

 

    • Barana tipus mecano formada de tub de 1,5 pulgades galvanitzat en calent, muntada en obra mitjançant unions d'alumini. 
    • Ideal per a camps de futbol, molt rígida i resistent gràcies a les unions d'alumini de dues peces.

     

La rapidesa de muntatge fa que sigui un tipus de barana de molta qualiitat a molt bon preu.

Xarxes de protecció

    • Xarxes confeccioades amb poliamida d'alta resistència. El gruix de la corda i el pas de malla s'adapten a gran varietat d'esports: golf, futbol, hoquei, etc. Les xarxes van fixades a una instal·lació de cables d'acer plastificat de 5 mm de gruix que garanteix una òptima tensió i la mínima fricció possible de la xarxa contra elements metàl·lics, augmentant així la durabilitat de tots els elements.
    • Els pals són fabricats amb tub rodó de diàmetres que van des de 80 fins a 110mm, amb gruixos que igualment oscil·len entre els 3 i els 5 mm, depenent de l'alçada i de la resistencia necessària.

Tot aquest material es fabrica a mida i sota comanda

CATALANA DE TANQUES, S.L.

C/ Indústria, 10 - 17240 Llagostera (Girona)

Tel: 972 83 70 58

info@suinco.com

Troba'ns